Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü” mesajı:

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü” mesajı:
“Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile güvence altına aldığı temel haklardan biri olan Basın Özgürlüğü, çağdaş ülkelerle birlikte ülkemizde de kutlanmaktadır. Evrensel olarak Birleşmiş Milletler beyannamelerinde, yerelde ise anayasamız halk adına düşünce özgürlüğünü kullanan basının özgürlüğünü garanti altına alınmıştır.
Basın mensuplarının halk adına üstlendikleri düşünceyi ve bilgiyi yayma görevi, kısıtlama ve engellemeyle karşılaşmadan aydınlatma ve bilgilendirme şeklinde yerine getirilmesi gerekmektedir.
Halk adına bilgi alma ve bilgi verme görevini anlatan “Basın özgürlüğü”nün pratikte hayat bulması dünyanın belli başlı yerlerine göre ülkemizde daha fazla mümkün olsa da haklar konusunda henüz istenen düzeyde değiliz.  Tüm çabalara rağmen meslek icrasında basın özgürlüğünün önünde engeller mevcuttur. Basın mensuplarının halk adına üstlendikleri, düşünceyi yayma görevini, hiçbir engellemeyle karşılaşmadan yerine getirilmesi için ekonomik özgürlüğe sahip olması gerekmektedir. Hem basın kuruluşlarının ekonomik olarak gelişmesi, hem de bireyler olarak basın mensuplarının yaşam kalitesinin yükseltilmesi, basın özgürlüğü için çok önemlidir. Basına adanmış hayatlar olarak gördüğüm basın mensupları zaman ve mekan tanımadan özveri ile görev yapmaktadır. Bu yüzden basın mensuplarının sosyal güvence ve gelecek endişesi yaşamadan görev yapması gerektiğini özellikle vurgularım.
Bu anlamlı günde, Kıbrıs Türk Basını’nın “Dünya Basın Özgürlüğü Günü”nü kutlar, her basın kuruluşunun basın meslek ilkeleri çerçevesine, özgürlüklerin hiçbir zaman kısıtlanmayacağı şartlarda faaliyet göstermesini dilerim.
Kamuoyuna saygılarımla.”
 
İsmail Arter
Belediye Başkanı

FOTOĞRAF GALERİSİ